Wat breng je mee bij opname?

Administratieve gegevens

 

 • Telefoonnummer en contactadres van je partner, een vertrouwenspersoon, familie of vrienden
 • Identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van je huisarts
 • Naam, adres en telefoonnummer
 • van eventueel reeds ingeschakelde thuiszorgdiensten
 • Documenten van je hospitalisatieverzekering
 • Bij hospitalisatie ten gevolge van een ongeval dien je ons de naam en adres van de verzekeringsmaatschappij ongevallen (samen met je polis- en dossiernummer) te bezorgen.
 • Bij hospitalisatie na een arbeidsongeval of ongeval op weg naar of van het werk dien je ons naast de naam en adres van de verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen (samen met je polis- en dossiernummer) ook de naam en adres van je werkgever te bezorgen.
 • Het ziekenhuis heeft een overeenkomst afgesloten met een aantal verzekeringsmaatschappijen waardoor de factuur rechtstreeks naar je verzekeringsmaatschappij verstuurd wordt. Informeer je aan de onthaalbalie.

 

Medische gegevens

 

 • Een brief van de verwijzende arts
 • Radiografieën
 • van de laatste hospitalisatieperiode
 • Uitslagen van vorige onderzoeken
 • De geneesmiddelen en een lijst van de geneesmiddelen die je gebruikt
 • Eventuele richtlijnen over je dieet of andere aandachtspunten

 

Andere bagage

 

 • Dag- en nachtkledij (voor overdag vrijetijdskledij zoals bijvoorbeeld een trainingspak)
 • Toiletgerief
 • Reeds beschikbare hulpmiddelen zoals rolstoel, wandelstok, kruk, looprek, … (andere technische hulpmiddelen en aanpassingen worden in het revalidatiecentrum bekeken)