Onze visie

Je wordt als revalidant in je totaliteit benaderd. De gevolgen van een ziekte of ongeval hebben zowel een lichamelijke als een psychisch- emotionele (angst, depressie, verliesverwerking) en een sociale dimensie (gedrag, relaties binnen het gezin, gevolgen voor het werk, sociale relaties …). Daarom zijn niet alleen interventies op lichamelijk vlak nodig. Ook een psychische begeleiding en ondersteuning naar een sociale re-integratie staan voorop.

 

Je bent als revalidant onze partner in je revalidatie. Daarom willen wij actief samenwerken. Dit met je persoonlijke behoeften, wensen en verwachtingen. Wij houden er rekening mee.

 

Je revalidatiezorg is er op gericht een zo maximaal mogelijke zelfstandigheid en autonomie te bereiken en te behouden. Daarom formuleren wij persoonlijke revalidatiedoelen en stellen wij een behandelplan voor, gericht op activiteiten die je in de toekomst (terug) wil doen. Zo kan je de grenzen van uw mogelijkheden verkennen en optimaliseren, zodat je je leven verder kan inrichten zoals het voor jou best past.

 

Onze kernwaarden

 

kernwaarden