Hoeveel kost je verblijf in het revalidatiecentrum?

kostprijs DSC_4286 De kosten verbonden aan je verblijf in het revalidatiecentrum worden verzameld op de ziekenhuisfactuur. De factuur bevat 4 grote rubrieken: de verblijfskosten (o.a. kamersupplement en remgeld), de kosten van geneesmiddelen, de erelonen van artsen en therapeuten en tenslotte de diverse kosten zoals telefoonkosten, kosten persoonlijke was en kleine aangepaste hulpmiddelen.

 

Bij de inschrijving in het revalidatiecentrum wordt een voorschot gevraagd. Dit voorschot wordt uiteraard bij de eerste factuur in mindering gebracht.

 

Bij de aanvang van de revalidatiebehandeling moet steeds een aanvraag tot goedkeuring gericht worden aan het ziekenfonds (en/of RIZIV). Dit gebeurt in principe door het revalidatiecentrum zodat je daar zelf niets voor hoeft te doen. Men wordt thuis wel schriftelijk van deze aanvraag en goedkeuring op de hoogte gebracht.

 

Een goedkeuring voor revalidatie is steeds beperkt in de tijd. Soms kan een verlenging worden aangevraagd. De revalidatie kan ook vroegtijdig worden afgerond afhankelijk van de mogelijke revalidatiedoelen. Het revalidatieteam is niet verplicht behandeling te blijven geven voor de ganse duur van de goedkeuring.

Een hospitalisatieverzekering kan tussenkomen in het remgeld dat moet betaald worden voor een opname in het revalidatiecentrum. Het is belangrijk om in de polis goed na te kijken of revalidatie in aanmerking komt voor terugbetaling en voor welke duur. Ook of eventuele kamersupplementen (1- of 2-persoonkamer) en nazorg (bv. ambulante revalidatie na de opname) terugbetaald worden.

 

Neem steeds vóór je opname in het revalidatiecentrum contact op met je hospitalisatieverzekering i.v.m. mogelijke terugbetalingen.

 

  • Je krijgt dan achteraf een schrijven vanuit de verzekeringsmaatschappij om uw franchise (het vast gedeelte dat je altijd zelf moet betalen) en/of niet verzekerde kostprijselementen aan de verzekering terug te betalen.
  • Je opname moet steeds gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Meer info?

 

Bijkomende informatie vind je aan de infobalie

 

Voor vragen in verband met de ziekenhuisfactuur kan je tijdens de kantooruren terecht bij de dienst facturering van het ziekenhuis: 011 28 97 69