Communicatiespel "Praat je weg"

Een spel voor het inoefenen van communicatieve vaardigheden

 

IMG_5173 ‘Praat je weg’ is een spel voor het inoefenen van communicatieve vaardigheden. Het spel is voornamelijk gericht op patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel die subtiele cognitieve en communicatieve problemen ervaren, waardoor een vlotte sociale interactie in het gedrang komt.

 

De speler bezoekt tijdens het spel verschillende plaatsen in een fictieve stad. De spelers oefenen verschillende vaardigheden, zoals empathie tonen, abstracte taal interpreteren, herkennen en nabootsen van emoties, gepast reageren op een bepaalde situatie, enzovoort.

 

Wij proberen met dit spel de sociale re-integratie van patiënten op een speelse manier te bevorderen.

 

PDF icoonFlyer + bestelformulier communicatiespel