Ambulante revalidatie

ambulante revalidatie DSC_0166

Ambulante revalidatie richt zich in de eerste plaats naar die revalidanten waarvoor opname niet meer nodig is en die verder in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie-aanpak.

 

Ook kunnen revalidanten die niet in aanmerking komen voor opname in het revalidatiecentrum St.-Ursula maar die omwille van hun pathologie toch best multidisciplinaire revalidatie volgen, hier terecht.

 

Voor iedere revalidant wordt in het revalidatiecentrum St.-Ursula een geïndividualiseerd revalidatieprogramma opgesteld. De behandeling bestaat uit zeer regelmatige gespecialiseerde psychosociale, paramedische en medische interventie door een team van verschillende therapeuten onder permanent toezicht van een revalidatiearts. Het behandelprogramma beperkt zich meestal tot twee à drie sessies van één tot twee uur per week. Naargelang de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groepsverband.

Elk multidisciplinair revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken en overlegmomenten. Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.

 

Voor het vervoer van en naar het Revalidatiecentrum kan beroep gedaan worden op het rolstoelbusje of de Anders Mobielen Centrale. Afspraken hiervoor worden door het revalidatiecentrum gemaakt. De vervoersonkosten kunnen betaald worden via het systeem van dienstencheques (rolstoelgebonden vervoer).

 

Meer info?

 

Miet Nollet, secretariaat

Tel. 013 55 08 07