Als hulpmiddelen nodig zijn …

Het revalidatiecentrum St.-Ursula is door het RIZIV erkend voor het opstellen van een multidisciplinair functioneringsrapport in het kader van terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen zoals actieve rolstoelen, elektronische rolstoelen, scooters, stasystemen en dergelijke.

 

Naast het medisch voorschrift, de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming en het motiveringsrapport is hier ook een functioneringsrapport vereist. Daarin beschrijft een multidisciplinaire equipe het functioneren van de rechthebbende in relatie tot het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel.

 

De equipe is samengesteld uit een arts specialist voor revalidatie van locomotorische, neuromotorische en neurologische aandoeningen en een kinesitherapeut of ergotherapeut. Indien gewenst kunnen er nog andere gezondheidswerkers zoals de huisarts, een verpleegkundige etc. deelnemen.

 

Hulpmiddelen kunnen ook via het revalidatiecentrum afgeleverd worden tijdens de opnameperiode.

 

Meer info?

 

Dr. Joyce Steenberghs

Tel. 013 55 08 06

 

Miet Nollet, secretariaat

Tel. 013 55 08 07