Welkom in het revalidatiecentrum

welkom DSC_4166

 

Revalideren … is leren

 

Leren omgaan met de gevolgen van een ziekte, een aandoening of een ongeval. Deze gevolgen geven aanleiding tot ingrijpende beperkingen op verschillende levensdomeinen. Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk actief te zijn en zo te leven met mogelijke beperkingen.

 

Revalideren … is samenwerken!

 

Samenwerken met deskundigen en jezelf als revalidant. Van ons mag je expertise en vakbekwaamheid verwachten. Van jou verwachten wij een actieve bijdrage aan je revalidatie.

Daarom richten onze interventies zich niet enkel op het lichamelijke vlak. De mens wordt immers in zijn totaliteit benaderd door een coördinerend team bestaande uit artsen, revalidatieverpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, sociale assistenten, logopedisten, psychologen, diëtsten, orthopedische technici, pastorale medewerkers, …

 

We werken aan doelstellingen die we samen stellen. Hiervoor willen we jouw mening kennen en willen we weten welke activiteiten voor jou belangrijk zijn om je zoveel mogelijk te ondersteunen in het maximaal herstel van functies en het ontplooien van de beschikbare lichamelijke en geestelijke vermogens om op die manier, ondanks een aantal beperkingen, zo optimaal mogelijk te functioneren binnen je eigen leefwereld en binnen onze maatschappij.