MULTI-DISCIPLINAIRE OBESITASWERKING
VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN

Wat is het?

media_140In onze huidige maatschappij breiden gewichtsproblemen zich steeds meer uit. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij adolescenten en kinderen komen overgewicht en obesitas verhoogd voor.

 

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren zijn vaak een gevolg van verschillende op elkaar inwerkende factoren. Zowel voedingsgewoontes, leerprocessen, bewegingsgewoontes en eventuele medische aspecten spelen een belangrijke rol.

Om zicht te krijgen op de diverse beïnvloedende factoren, vertrekken we in het Jessa Ziekenhuis vanuit een multi-disciplinaire aanpak door een team, bestaande uit een kinderarts, een diëtist(e), een psychologe en een kinesist. Ieder bekijkt vanuit zijn eigen invalshoek het overgewicht en in onderling overleg wordt de beste therapeutische aanpak voorgesteld.