MULTI-DISCIPLINAIRE OBESITASWERKING
VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN

Ons aanbod

Welke behandelingsmogelijkheden kunnen wij aanbieden?  

 

Individuele begeleiding door diëtist(e), psychologe en kinesiste

 

Bij de individuele begeleiding wordt het jonge kind (onder 6 jaar) met zijn ouder, of de jongere ( boven 12 jaar) regelmatig (om de twee weken, maandelijks, ...) gezien op consultatie. Tijdens de dieetconsultaties worden voedingsaspecten besproken en wordt er advies gegeven omtrent gezonde voeding en eetgewoontes.

 

Tijdens de psychologische consultaties kan er gepraat worden over moeilijkheden bij de nieuwe eetgewoontes en is er aandacht voor psychosociale gevolgen (zelfbeeld, pesten,..).

Tevens kan er doorverwezen worden naar de kinesitherapie voor individuele bewegingssessies, afgestemd op de  eigen fysische en motorische mogelijkheden.

 

Om de 3 maanden, of vaker indien nodig, wordt het kind of de jongere ook onderzocht en geëvalueerd door de kinderarts

 

Groepssessies (voor kinderen tussen 8 en 12 jaar)

 

media_137Voor de doelgroep van 8 tot 12- jarige, is er een groepstherapeutisch programma.

 

In deze sessies leren de kinderen op een speelse manier over voeding, moeilijke momenten en andere psychosociale gevolgen.  Aansluitend aan elke educatieve sessie is er een bewegingssessie voorzien onder leiding van de kinesiste. In de bewegingssessie laten we de kinderen op een plezante manier bewegen en kennismaken met allerhande bewegingsactiviteiten. Tijdens het uurtje beweging worden de ouders uitgenodigd voor een educatief ouderprogramma waarin eveneens aandacht uitgaat naar voeding, psychologische aspecten en aanpak.

 

In totaal zijn er  12 sessies onder leiding van de diëtist(e), de psychologe en de kinesiste. Het gaat om 10 groepssessies om de twee weken en 2 individuele contactmomenten.

 

Om de 3 maanden, of vaker indien nodig, wordt het kind of de jongere ook onderzocht en geëvalueerd door de kinderarts.

 

Weekopname

 

Bij een ernstig overgewicht wordt er geopteerd voor een weekopname in het ziekenhuis. Voorlopig worden deze weekopnames enkel gepland tijdens de zomervakantie.

 

Tijdens de opname zullen de diverse beïnvloedende factoren  in kaart worden gebracht door screening op medische, psychologisch, voedings- en bewegingsvlak. Uit deze geïndividualiseerde probleemsamenhang zal een advies geformuleerd worden naar verder aanpak van het obesitasprobleem.

 

Naast screening wordt er tijdens de opname een educatief en bewegingsprogramma aangeboden.

In het educatieve programma onder leiding van de diëtist(e) en psychologe gaat er aandacht uit naar o.a. gezonde en ongezonde voeding, moeilijke momenten en de verdere gezonde aanpak van het overgewicht.

 

Het bewegingsprogramma bestaat uit dagelijkse bewegingsessies onder leiding van een kinesist die aan de hand van een individueel aangepaste beweging de conditie beoogt te verhogen.

 

Na de weekopname  kunnen er, afhankelijk van het geformuleerde advies, verdere individuele consultaties bij de diëtist(e) en psychologe worden gepland.