Vaccinatiecentrum

 

dws_vaccinatiecentrum_tropical beach De taken van het vaccinatiecentrum zijn wettelijk vastgelegd. Het vaccinatiecentrum organiseert een raadpleging voor personen die een reis naar het buitenland plannen. Daarnaast geeft het centrum ook telefonisch en schriftelijk advies.

 

Het vaccinatiecentrum werkt nauw samen met huisartsen, apothekers, reisorganisaties en de Wetenschappelijke Studiegroep voor Reisgeneeskunde met hierin vertegenwoordigers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 

Uitgebreide info vindt u op de deelwebsite van het vaccinatiecentrum

 

Deelwebsite:

Laboratoriumgeneeskunde