Jaarverslag 2010

Jessa_jaarverslag - cover met randje Het Jessa Ziekenhuis heeft zijn jaarverslag over het werkjaar 2010 gepubliceerd. Dit is het eerste werkingsjaar van het Hasseltse fusieziekenhuis.

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van het ontstaan en de belangrijkste strategische doelstellingen van het Jessa Ziekenhuis. Centraal daarin staat de aandacht voor verdere kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg en verbreding van het aanbod aan diensten. In veel initiatieven speelt samenwerking met andere ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen een rol. Concrete voorbeelden daarvan zijn ondermeer de oprichting van Hospilim (samenwerking op logistiek vlak en ontwikkeling van een gezamenlijk aankoopbeleid), de samenwerking met de UHasselt en het ZOL voor wetenschappelijk onderzoek en de Universtaire Biobank Limburg.

 

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het eerste werkingsjaar waren de tientallen sleutelinitiatieven om de werking op de drie campussen op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van één centraal elektronisch medisch dossier van waaruit maandelijks 50.000 verslagen worden gegenereerd. Ook naar de integratie van medewerkers ging via tal van projecten de nodige aandacht.

 

Het Hasseltse fusieziekenhuis sloot zijn eerste werkjaar af met een nettoresultaat van 4,9 miljoen euro. Deze winst is absoluut nodig om op korte termijn de verschuiving van een aantal diensten over de campussen te realiseren zodat er een eenduidig zorgaanbod komt voor patiënten en verwijzers. Daarnaast wil het ziekenhuis de nodige financiële reserves opbouwen om de bouw van de nieuwe Hasseltse eenheidscampus te financieren. Het Jessa Ziekenhuis hoopt deze vanaf 2020 op campus Salvator te openen.

Cartoon
De jessa droom