Hoe een opname regelen?

geriatrisch dagziekenhuis - opname De huisarts schetst de problematiek aan de geriater naar keuze. In rechtstreeks overleg besluiten de huisarts en de geriater welke onderzoeken nodig zijn. De geriater stelt meteen een opnamedatum voor.


De huisarts geeft volgende items aan de patiënt mee:

  • een opsomming van doorgemaakte ziekten en/ of ziekenhuisopnamen
  • een medicatielijst

 

Zowel voor de probleemschets als ter geruststelling van de patiënt is begeleiding door iemand van de mantelzorg wenselijk. Dit geldt vooral bij patiënten met mentale problemen.

 

Deelwebsite:

Geriatrisch dagziekenhuis campus Virga Jesse