Het team

  • geriatrisch dagziekenhuis - team geriater: telefonische afspraken

Dr. Toon Delva, 011 28 95 90
Dr. Marie-Elena Vanden Abeele, 011 30 96 79
Dr. Marie-Louise van Leeuwen, 011 28 93 76

  • revalidatiearts: 

Dr. Guido Claes

Dr. Xavier Huybrechts

Dr. Sofie Peeters

  • geriatrisch verpleegkundige
  • ergotherapeut verbonden aan de dienst geriatrie of revalidatie
  • kinesist
  • sociaal assistent
  • neuropsycholoog
  • aanvullende specialismen op indicatie van het probleem

 

Na multidisciplinair overleg wordt een verslag opgemaakt in het elektronisch patiëntendossier en via Medibridge en/of post verstuurd naar de huisarts.


Na het overleg met alle zorgverleners wordt een verslag opgemaakt en via internet of met de post verstuurd naar de huisarts.

 

Deelwebsite:

Geriatrisch dagziekenhuis campus Virga Jesse