Communicatie binnen het gezin

Kanker treft gans het gezin. Ondertussen gaat het leven daarbuiten in de maatschappij gewoon verder. U krijgt daardoor vaak de indruk met het probleem alleen te staan.

 

Hoe u de emotionele klap, de bedreiging, de onzekerheid verwerkt, kan in een gezin heel verschillend zijn net zoals de tijd die men daarvoor nodig heeft. U wil er liever niet over praten, terwijl uw partner veel behoefte heeft om informatie te verzamelen en erover te spreken, of omgekeerd. Het is belangrijk dat men uw houding respecteert. U bepaalt zelf de manier en het ritme van verwerken.

 

Andere gezinsleden hebben het vaak moeilijk om zich aan te passen aan de nieuwe taakverdeling. De kinderen krijgen minder aandacht en moeten meer taken opnemen. Uw partner moet na zijn werk nog huishoudelijke taken vervullen terwijl u lijdzaam toeziet. Dit alles brengt extra spanningen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de nieuwe taakverdeling bespreekt. Uw partner dient goed zorg te dragen voor zichzelf. Hij ervaart evenzeer stress door de vele verantwoordelijkheden die op hem afkomen en de vele emoties die hij moet verwerken. Het is belangrijk dat hij de dingen blijft doen die hij vóór uw ziek zijn ook deed, zoals sporten of  op stap gaan met vrienden.

 

Jongeren en zelfs kleine kinderen kunnen zich erg verdrietig en machteloos voelen wanneer u ernstig ziek wordt. Als ouder wil u uw kinderen zoveel mogelijk beschermen tegen pijn en verdriet. Toch is het verstandig met jongeren en kleine kinderen te praten op een manier die bij hun leeftijd past. Kinderen voelen namelijk heel goed aan wanneer er iets mis is in het gezin. Als ze echter niet weten wat er precies is, gaan ze zelf verklaringen verzinnen voor de dingen die ze toevallig horen of merken. Ze ontwikkelen denkbeelden rond kanker en ziek zijn, waardoor ze angstig worden. Het helpt wanneer u op een rustige manier de situatie aan hen uitlegt. Dit neemt niet weg dat het verstandig is om de informatie te doseren, niet op zaken vooruit te lopen, maar aan te passen aan de situatie van dat moment.

 

Als kinderen voor het eerst op bezoek komen in het ziekenhuis, kunnen ze diep onder de indruk zijn. Het is voor hen daarom belangrijk dat ze dan even alleen met u kunnen zijn. Laat ze ook kennis maken met verpleegkundigen en artsen. Ze vinden het vaak fijn als ze weten wie er voor hun mamma zorgt. Geef uitleg over de apparatuur die mogelijk bij uw bed staat en leg uit waar die voor dient. Sommige kinderen willen niet mee naar het ziekenhuis. Probeer erachter te komen waarom ze dit eng vinden, maar forceer niets.